Gėlių pristatymo sąlygos ir privatumo politika

 

GĖLIŲ PRISTATYMO Į NAMUS, OFISĄ, LIGONINĘ AR KITĄ PASIRINKTĄ VIETĄ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE GELIUKURJERIS.LT KARTU SU PRISTATYMU (ĮTEIKIMU) TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1.1. užsiregistruojant www.geliukurjeris.lt – užpildžius reikalingus registracijos formos laukelius;
2.1.2. nesiregistruojant www.geliukurjeris.lt.

2.1.3. formuojant užsakymą el. paštu info@geliukurjeris.lt arba telefonu.

 

2.2. Pirkėjas, užsakydamas gėles 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose  laukeliuose turi nurodyti gėlių užsakymo sklandžiam pristatymui reiukalingus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, gėlių pristatymo datą bei laiką,  pristatymo adresą ir telefono numerį.
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi internetinės parduotuvės www.geliukurjeris.lt, Pardavėjo marketinginiais tikslais. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, įvesdamas registracijoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi gėlių užsakymo internetinėje parduotuvėje geliukurjeris.lt tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini gėlių užsakymo pristatymui.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.geliukurjeris.lt bei užsakydamas gėles, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus www.geliukurjeris.lt bei pažymint atitinkamus laukus.
2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.9. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

 

 

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 1. GĖLIŲ UŽSAKYMO SĄLYGOS

8.1 Pirkėjas gėles gali užsisakyti www.geliukurjeris.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

8.1.1. internetu užsiregistruodamas www.geliukurjeris.lt  (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
8.1.2. internetu nesiregistruodamas www.geliukurjeris.lt ;
8.1.3. telefonu;

8.2 Gėlių užsakymai priimami tik Vilniuje, Klaipėdoje, Kretingoje ir šių miestų rajonuose. 

Visai nepristatome gėlių:

Kretingos rajono Salantų, Darbėnų, Kartenos, Kūlupėnų, Veiviržėnų ir Judrėnų seniūnijose.

Vilniaus rajono Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Paberžės, Rūkainių, Mickūnų, Sužionių, Šatrininkų ir Nemenčinės seniūnijose.

8.3 Pirkėjas gali nutraukti gėlių užsakymo vykdymą bet kuriuo užsakymo metu, iki apmokėjimo.

8.4 Pirkėjui atlikus užsakymą ir gavus apmokėjimo patvirtinimą dėl gėlių pristatymo į namus, Pirkėjas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo išskyrus 7.3 punktą.

8.5 Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti gėlių užsakymų Pirkėjui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už Paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.

8.6 Pardavėjas pasilieką teisę keisti užsakymo pristatymo laiką, prieš tai iš anksto informavus Pirkėją nurodytu telefonu.

 

 1. GĖLIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

9.11 Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakytų gėlių Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 9.10.1-9.10.8 punkte nurodytų sąlygų.

 1. GĖLIŲ UŽSAKYMO KAINOS IR APMOKĖJIMAS

10.1 Gėlių užsakymo kainos www.geliukurjeris.lt suformuotame užsakyme pateiktos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

10.2 Gėlių kainos yra be jokių papildomų moketi:

   1. kreditine arba debetine kortele;
   2. banko pavedimu;
   3. grynaisiais pinigais gėlių pristatymo metu.

10.4 Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

10.5 Pirkėjui, už gėlių užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera) ir užsakytų gėlių negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

 

 1. RINKODARA IR INFORMACIJA

11.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

11.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.5 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės www.geliukurjeris.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.

11.6 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  12.1 Šios gėlių užsakymo į namus ar biurą internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt kartu su pristatymo paslauga Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.